Polipektomia

Doniesienia naukowe jak i wieloletnie obserwacje potwierdzają, że polip jest to łagodny nowotwór, który pozostawiony może zezłośliwieć. Można temu zapobiec przez wykonanie polipektomii, a więc zabiegu wycięcia polipa. Istnieją dwa sposoby wykonania tej operacji:

1. poprzez przecięcie powłok brzucha (operacja chirurgiczna)
2. z wykorzystaniem endoskopu (endoskopowa elektroresekcja pętlą diatermiczną).
Zastosowanie techniki endoskopowej zmniejsza możliwość wystąpienia powikłań operacyjnych. Nie bez znaczenia jest również fakt braku blizny na skórze oraz szybki powrót do normalnej aktywności życiowej po zabiegu.

Badanie wykonywane jest sprzętem specjalnie dekontaminowanym wg ogólnie przyjętych zasad, co zmniejsza do minimum ryzyko zainfekowania chorego.

Po odpowiednim przygotowaniu badanego odcinka przewodu pokarmowego, uwidocznieniu polipa i ocenie możliwości technicznych wykonania zabiegu, zarzuca się pętlę na szyptulę polipa i przepala się ją przepuszczając przez pętlę prąd elektryczny. Następnie wyjmuje się polipa i przesyła się go do oceny mikroskopowej. Możliwe jest również stopniowe odpalenie główki zwłaszcza większego polipa techniką ”kęsową”.

Rysunek1

W niektórych przypadkach, przy bardzo dużych rozmiarach polipa bądź przy grubej szypule nie udaje się wykonać polipektomii endoskopowej i należy wyciąć polipa metodą chirurgiczną.
W trakcie badania może zdarzyć się obfite krwawienie z szypuły polipa, które zabezpieczamy klipsem lub plazmą argonową. Ryzyko przedziurawienia ściany przewodu pokarmowego bądź jej termiczne zranienie jest mniejsze niż 1%, a śmiertelność niezwykle rzadka.

ZASADY BEZPIECZNEJ WIZYTY/BEZPIECZNEGO BADANIA                                                                  

 1. PRZYJDŹ NA UMÓWIONY TERMIN WIZYTY/BADANIA MAKSYMALNIE 10 MINUT WCZEŚNIEJ.
 2. NA WIZYTĘ/BADANIE PRZYJDŹ BEZ OSOBY TOWARZYSZĄCEJ. 
  OSOBA TOWARZYSZĄCA MOŻE CIĘ ODEBRAĆ PO BADANIU W ZNIECZULENIU 
  DOŻYLNYM, PO TWOIM TELEFONIE, GDY JUŻ WYJDZIESZ Z SALI ZABIEGOWEJ.
 3. DO PLACÓWKI WEJDŹ W MASECZCE HIGIENICZNEJ.
 4. PO WEJŚCIU DO PLACÓWKI JAK I PRZED WEJŚCIEM DO GABINETU ZDEZYNFEKUJ RĘCE.
 5. W PLACÓWCE ZACHOWAJ BEZPIECZNY DYSTANS 1,5 METRA OD INNYCH OSÓB.
 6. PRZY OKIENKU W REJESTRACJI MUSISZ BYĆ SAM.
 7. W RAZIE KASZLU LUB POTRZEBY KICHNIĘCIA, ZASŁOŃ TWARZ CHUSTECZKĄ HIGIENICZNĄ, PO CZYM WYRZUĆ JĄ DO KOSZA, A DŁONIE PONOWNIE ZDEZYNFEKUJ.
 8. UNIKAJ DOTYKANIA POWIERZCHNI, KTÓRYCH MOGŁY DOTYKAĆ INNE OSOBY LUB PO ICH DOTKNIĘCIU UMYJ LUB ZDEZYNFEKUJ RĘCE.
 9. PRZY KORZYSTANIU Z WC ZACHOWAJ WSZELKIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA – OBOWIĄZKOWO PRZY WYJŚCIU UMYJ RĘCE! KLAMKĘ DOTKNIJ PRZEZ CHUSTECZKĘ/RĘCZNIK PAPIEROWY, A PO ZAMKNIĘCIU DRZWI OD RAZU GO WYRZUĆ.
 10. PODCZAS DOKONYWANIA PŁATNOŚCI SKORZYSTAJ Z KARTY.
 11. JEŻELI NAWET NA PÓŁ GODZINY PRZED UMÓWIONYM TERMINEM WIZYTY/BADANIA POCZUJESZ SIĘ ŹLE, WYSTĄPI U CIEBIE GORĄCZKA LUB INNE OBJAWY, KTÓRE MOGĄ WSKAZYWAĆ NA INFEKCJĘ – ZADZWOŃ I ODWOŁAJ WIZYTĘ/BADANIE.
 12. PODCZAS POBYTU W PLACÓWCE STOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI LEKARZA I PERSONELU.

 

DZIĘKUJEMY

ZESPÓŁ NZOZ GASTRO-MED. s.c.