Dzisiaj jest 20.12.2014
Informacje dla Pacjentów:
Pracownia Endoskopii
Przewodu Pokarmowego:
Przygotowanie do zabiegów:
O Nas

O Nas

NZOZ Specjalistyczny Ośrodek Diagnostyki Gastrologicznej
GASTRO-MED S.C.  powstał w 2005 roku. Zarząd spółki tworzą Grzegorz Waksmundzki – specjalista chorób wewnętrznych – kierownik oraz Janina Waksmundzka – specjalista w dziedzinie organizacji
i zarządzania w zakładach służby zdrowia – zastępca kierownika.

Już po roku działalności, ze względu na rosnącą liczbę pacjentów Ośrodek przeniósł swoją działalność do nowych gabinetów i sal zabiegowych. Z roku na rok liczba pacjentów znacznie się powiększa, co świadczy również o zadowoleniu Państwa z naszej placówki.

Od 2005 roku wysoko wykwalifikowana kadra medyczna udziela specjalistycznych świadczeń
z zakresu chorób przewodu pokarmowego. W roku 2008 NZOZ GASTRO-MED powiększył swoją działalność w zakresie świadczeń proktologicznych. Obecnie prowadzi: Poradnię Gastrologiczną, Pracownię Endoskopii Przewodu Pokarmowego oraz Poradnię Proktologiczną.

Badania diagnostyczne i zabiegowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego wykonywane są wysokiej klasy sprzętem firmy OLYMPUS w systemie Videoendoskopia.

Placówka świadczy usługi medyczne na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Istnieje możliwość wizyt i badań odpłatnych, a także  na życzenie pacjenta badań w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym.